Välkommen till Opalen

Aktiv fastighetsförvaltning med personlig service

Ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter

Opalen är ett väletablerat företag som startades redan 1983. Vi har under åren byggt upp ett brett kontaktnät och har stor erfarenhet från fastighetsförvaltning vilket medför att vi arbetar både effektivt och kostnadsmedvetet. Vi har även ett helhetstänkande som är värdeskapande och där vi alltid har dig som kund i fokus. Våra uppdragsgivare idag är privata fastighetsägare, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Helhetslösningar åt dig som fastighetsägare

Opalen FastighetsFörvaltning AB är ett mindre bolag inom fastighetsförvaltning som huvudsakligen verkar i Göteborgsområdet. Våra tjänster består av teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter.

Vare sig du vill överlåta din redovisning helt till oss eller om du bara behöver hjälp med vissa delar så kan du som kund vara säker på att vi alltid arbetar med ditt bästa i sikte.

Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter.

Ekonomisk förvaltning

Vi hjälper dig med:

 • Utskick av hyresavier och andra avgifter samt kravhantering
 • Löpande bokföring inklusive momshantering.
 • Leverantörsregistrering och betalning
 • Bokslut och årsredovisningar.
Vi upprättar även bolagsdeklarationer och deklarationsbilagor. Vare sig du vill överlåta din redovisning helt till oss eller om du bara behöver hjälp med vissa delar så kan du som kund vara säker på att vi alltid arbetar med ditt bästa i sikte.

Teknisk förvaltning

Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter. Det innebär att vi har hand om:

 • Fastighetsskötsel
 • Besiktningar
 • Kundservice för hyresgäster och entreprenörer
 • Kontakt med myndigheter
 • Hyresavisering
 • Administration kring lägenhetsuthyrning
 • Upprätthålla och vidmakthålla erforderliga leverantörs- och entreprenadavtal
 • Budget per fastighet
 • Lokalvård
 • Löneadministration och kontrolluppgifter
 • Tillfälliga myndighetskrav såsom tex. Energideklaration för fastigheter

Du som fastighetsägare kan givetvis också välja att enbart låta oss ansvara för vissa bitar av den tekniska förvaltningen.

Vilken lösning väljer du?

Oavsett vilken typ av lösning du väljer arbetar vi med styrning mot de mål som du som fastighetsägare och vi tillsammans har satt upp gällande värdetillväxt, användarnytta och avkastning.